Author: Egdehirden

  • Egdehirden Gjør seg Klar til Vinter 2024-arrangementet

    Egdehirden Gjør seg Klar til Vinter 2024-arrangementet

    Når de frostige vindene begynner å virvle rundt de gamle landskapene i Halden, Norge, er det en tydelig følelse av spenning og forventning i luften. Egdehirden, den anerkjente gruppen for viking- og middelaldergjenskapninger, er i full gang med intensiv forberedelse til det etterlengtede Vinter 2024-arrangementet, en ekstraordinær samling som lover å transportere deltakere og tilskuere…

  • Egdehirden Gears Up for the Vinter 2024 Event

    Egdehirden Gears Up for the Vinter 2024 Event

    As the frosty winds begin to swirl around the ancient landscapes of Halden, Norway, there’s a palpable sense of excitement and anticipation in the air. Egdehirden, the renowned Viking and medieval reenactment group, is in the throes of rigorous preparation for the much-anticipated Vinter 2024 event, an extraordinary gathering that promises to catapult participants and…